Werkt op alle devices
5x meer slaginskans
Breed aanbod
Waar mag je niet stilstaan met de auto

VMBO | HAVO | VWO | Rijbewijs

Gratis oefenvragen en proefexamens

Coronamaatregelen en rijexamen

Geplaatst op: juni 26, 2020

COVID-19 raakt alle sectoren. Ook die van de rijlessen- en examens. Anderhalve meter afstand houden maakt klassikaal oefenen met theorie lastig, rijlessen moeten aangepast worden en ook het afnemen van examens kan alleen als er aan bepaalde regels voldaan wordt.

Theorie-examen bij het CBR

Wie theorie-examen doet bij het CBR moet uiteraard ook anderhalve meter afstand houden. In de examenzaal staat daarom minstens één lege stoel tussen elke kandidaat en de volgende. Dat betekent dat er minder kandidaten per keer examen kunnen doen, maar ook dat het veilig is naar het CBR te komen voor een examen.

Er is een aantal regels waaraan het CBR je vraagt te houden. Ten eerste moet je er voor zorgen dat je een kwartier voor aanvang van het examen op de locatie bent. Ga vooral niet eerder naar binnen! Gebruik je de aanmeldzuil dan maak je deze eerst goed schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel. Gebruik je een kluisje, dan maak je deze ook eerst schoon. Ook je identiteitsbewijs ontsmet je eerst met het schoonmaakmiddel voordat je deze aan een medewerker van het CBR geeft. Tijdens het examen kan je geen vragen stellen. En ten slotte: heb je ziekteverschijnselen, dan moet je het examen verplaatsen. Dat kan je zelf doen via de opleider en er zijn geen extra examenkosten aan verbonden.

Praktijkexamen bij het CBR

Ook voor het praktijkexamen geldt dat je vijftien minuten voor aanvang van het examen op de locatie bent. Wacht buiten in of bij het examenvoertuig, de examinator komt naar jou toe. Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan de examinator geeft. De examinator stelt je een aantal vragen over je gezondheid en bepaalt aan de hand van de antwoorden of het examen door kan gaan. Of jij, of de examinator draagt een mondkapje. Deze krijg je van het CBR. En ten slotte: heb je ziekteverschijnselen, dan moet je dit aangeven bij je opleider. Deze verplaatst dan het examen. Daar zijn geen extra examenkosten aan verbonden.

Belangrijk is dat jij jouw deel van de auto schoonmaakt voordat je aan het examen begint, dus portiergrepen, stuur, bedieningspanelen en gordelsluiting. De examinator maakt zijn of haar kant van de auto schoon. Je instructeur mag niet meerijden, een tolk kan ook niet mee. Je instructeur is niet bij het eindgesprek aanwezig, maar kan het gesprek wel meeluisteren via jouw mobiele telefoon. De instructeur kan zich echter niet in het gesprek moeien omdat zijn telefoon op stil moet staan.

De nieuwe maatregelen kunnen extra stress met zich meebrengen. Daarom is het goed extra te oefenen met stof. Dat geldt voor zowel de theorie als praktijk. Op Oefentoetsen.nl kan je oefenen met een breed scala aan examenstof om zeker en met vertrouwen het examen in te stappen.

 

Coronamaatregelen en rijexamen

Lees meer

Waar mag je niet stilstaan met de auto?

Geplaatst op: februari 3, 2020

Waar mag je niet stilstaan met de auto

Waar mag je niet stilstaan met de auto?

Als je het auto theorie examen wilt doen, dan krijg je te maken met veel verschillende regels. In dit artikel wordt uitgelegd in welke situaties en waar je niet mag stilstaan met een auto.

 

Verschil tussen stilstaan en stoppen

Het is belangrijk om de begrippen stilstaan, stoppen en parkeren van elkaar te kunnen onderscheiden bij het theorie examen oefenen. Deze begrippen hebben namelijk een betekenis die van elkaar verschilt. De betekenis van parkeren, stilstaan en stoppen zijn afkomstig uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Wat is het verschil tussen stilstaan en stoppen?

Stoppen = betekent dat er verkeersnoodzaak is. Dit wordt ook wel verplicht stilhouden genoemd en je blijft deelnemer aan het verkeer.
Voorbeelden stoppen = stoppen voor een stopteken van een verkeersregelaar, stoppen om een andere weggebruiker voor te laten gaan of stoppen voor een gesloten overweg.

Stilstaan = betekent dat je vrijwillig stilstaat. Dit is zonder verkeersnoodzaak.
Voorbeelden stilstaan worden in de volgende paragraaf beschreven.

Parkeren = betekent dat een voertuig stilstaat en geen deelnemer meer bent van het verkeer.
Voorbeelden parkeren = De auto stoppen, uitstappen en vragen naar de weg. De auto stoppen om een brief te posten.
Het onmiddellijk in- en uit laten stappen van een passagiers is stilstaan (dus niet parkeren).

 

Voorbeelden stilstaan met de auto

Voorbeelden van stilstaan met de auto zijn bijvoorbeeld:

 1. Het onmiddellijk laten in- en uitstappen van een passagier.
 2. Het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Het woord “onmiddellijk” is belangrijk, aangezien bedoeld wordt dat het direct gebeurt. Gebeurt het in- en uitstappen of laden en lossen niet direct dan is er eerst sprake van parkeren.

 

Waar mag je stilstaan met de auto?

Het is toegestaan om stil te staan op de rijbaan aan de uiterste linker of rechterkant van de weg. Je maakt een keuze tussen link of rechts aan de hand van de veiligste plek op de rijbaan. Je mag het overige verkeer niet hinderen.

 

Waar mag je niet stilstaan met de auto?

In de volgende situaties mag je met de auto niet stilstaan:

 1. Op een kruispunt.
 2. Op een overweg.
 3. Ook op een fietsstrook met doorgetrokken of onderbroken streep is stilstaan niet toegestaan.
 4. Op een rijbaan langs een fietsstrook met een doorgetrokken of onderbroken streep.
 5. Op een voetgangersoversteekplaats (of andere oversteekplaats).
 6. Binnen 5 meter afstand van een voetgangersoversteekplaats.
 7. Binnen 5 meter afstand van een oversteekplaats voor fietsers, snor- of bromfietsers.
 8. In een tunnel.
 9. Op een rijbaan langs een bus of lijnbusstrook.
 10. Langs een doorgetrokken gele streep.
 11. Aan de zijde waar het bord E2 (verboden stilstaan) is geplaatst.
 12. Bij een bushalte mag je niet stilstaan binnen 12 meter, tenzij je een passagier onmiddellijk laat in- of uitstappen.

 

Waar mag je niet stilstaan met de auto

 

Lees meer